Useful Links

KÁVY SVETA, s.r.o., Hlavná 18, Košice 040 01, IČO: 44 612 605,
zapísané v Obchodnon registri Okresného súdu Košice I, Vložka číslo: 23215/V,
tel.: +421 905 418 361

KÁVY SVETA
Hlavná 20, Košice

 

Otváracia doba:
Po-Pia: 09:00-22:00
So-Ne, DPP: 10:00-22:00

Don’t worry about this section – its added to push the footer down so you can see it properly