Kávy Sveta, s.r.o. (a frisskave.hu üzemeltetője),
Hlavná (Fő utca) 18, Košice (Kassa), 04001, Slovensko (Szlovákia),
tel.: +421 905 418 361